Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

HÍRKATEGÓRIÁK


SM Centrum hírek>>

A Magyarországi Sclerosis Multiplex (SM) Centrumok hírarchívuma


Hírkategória: Összes hírkategória
 • Hogyan kaphatok fogyatékossági támogatást?
  [2010.08.01.] - Magyar SM Info - Hírkategória: Általános
  A Magyar Államkincstártól igényelni lehet az ún. fogyatékossági támogatást a tartósan fogyatékkal élők számára. Ezzel a támogatással párhuzamosan utazási kedvezmény is igénybe vehető. Utánajártunk, milyen feltételekkel és hogyan igényelhető ez a járandóság.

  Ki jogosult fogyatékossági támogatásra?

  az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy, aki az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár,

  Súlyosan fogyatékosnak minősül több esetben is valaki. SM-betegség esetében a legtöbbször az alábbi fogyatékosság áll fenn:

  e) az a mozgásszervi fogyatékos, akinek a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz (végtag-protézis, ortézis, egy karral működtetett járóeszköz, kerekesszék) állandó és szükségszerű használatát írták elő, vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható,

  és ez a fogyatékos állapot tartós vagy végleges, továbbá a fogyatékos személy önálló életvitelre nem képes, vagy mások állandó segítségére szorul.

  A súlyosan fogyatékos állapot megállapítását az orvosszakértői szerv végzi.

  Mekkora a fogyatékossági támogatás mértéke?

  A fogyatékossági támogatás mértéke a fogyatékosság jellegétől és az önkiszolgálási képesség hiányától függően az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 65 vagy 80%-a.

  Hogyan lehet igényelni ezt a támogatást?

  A fogyatékossági támogatás iránti igényt "Igénybejelentés fogyatékossági támogatásra" című nyomtatványon lehet előterjeszteni az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes Magyar Államkincstár területileg illetékes regionális igazgatóságánál, a fővárosban a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságánál.

  Az igénybejelentéshez mellékelni kell az igénylő háziorvosa - bentlakásos szociális intézményben élő igénylő esetén az intézmény orvosa - által kiállított orvosi beutalót (raktári száma: A. 3510-90), valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt (pl. kórházi zárójelentés, ambuláns lap), eredetiben vagy hiteles másolatban.

  Az igazgatóság a benyújtott háziorvos által kiállított beutalót és orvosi dokumentációt megküldi az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet illetékes szakértői bizottságának, amely megvizsgálja, hogy az igénylő súlyosan fogyatékosnak minősül-e. Amennyiben a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció nem alkalmas a minősítés elvégzésére, a szakértői bizottság a támogatást igénylőt a fogyatékosság jellegének megfelelő szakvizsgálatra utalja be, illetőleg felhívhatja a bizottság előtti személyes megjelenésre is vizsgálat céljából.

  Amennyiben a szakértői bizottság szakvéleménye szerint az igénylő súlyosan fogyatékosnak minősül, a fogyatékossági támogatás az igénylőt az igénybejelentés hónapjának első napjától illeti meg.

  A fogyatékossági támogatást a megállapító hatóság a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig folyósítja.

  Kapcsolódó anyagok: (kérelem nyomtatvány, törvényi háttér, stb.) >>

Vissza

HÍRKATEGÓRIÁK


SM Centrum hírek>>